Đăng ký

Lưu ý:

  • Không tải thêm app khác trước khi đăng ký để tránh tải nhầm virus.
  • Nên sử dụng mạng 3G/4G khi đăng ký để đảm bảo tốc độ đường truyền
  • Liên hệ nhân viên CS trực tuyến sau khi đăng ký để hoàn tất thủ tục nhận khuyến mãi

Hãy điền chính xác thông tin và liên hệ nhân viên CS trực tuyến sau khi đăng ký để hoàn tất thủ tục nhận khuyến mãi.

Nếu bạn đã có tài khoản, hãy đăng nhập tại đây!